Skip to content

Yüz Maskesi Algılama

Bu çalışmada, maskeli ve maskesiz insanların bulundugu dataset kullanılarak maskeli insanı tanıyan bir model oluşturulmuştur. Model ilk olarak yüzü algılıyor ve böylelikle ROI(Region of interest) bulunuyor. Daha sonra bu yüzde maske olup olmadığını algılıyor.  Sınırlı hesaplama kapasitesine sahip cihazlarda da(Raspberry Pi, Google Coral, NVIDIA Jetson Nano,…) kullanılabilmesi için MobileNet V2 mimarisi kullanılmıştır.

Bu model daha da geliştirilerek okul gibi kapalı kalabalık ortamlarda insanların maske kullanıp kullanmadığı kontrol edilebilir.Hatta maske kulanımıyla ilgili istatistikler de toplanabilir.